W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem realizacji przedsięwzięć proekologicznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Zarząd funduszu postanowił zwiększyć alokację środków dla zadań dofinansowywanych w formie pożyczek z 40 mln. do 50 mln. zł.