Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 16 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.


"ŚWIT"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej w tym modernizację źródeł ciepła, instalacji przesyłowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków
- Edycja 2018

Dokumenty do pobrania:
 1. Program Świt
 2. Wniosek o dofinansowanie
 3. Załączniki do Wniosku
  a) Harmonogram Realizacji Zadania
  b) Oświadczenie o wyborze wykonawcy
  - wzór „A”
  - wzór „A1”
  - wzór „A2”
  c) Załącznik „E” Pomoc publiczna
  - załącznik nr 1 do „E”,
  - załącznik nr 2 do „E”
  - załącznik nr 3 do „E”
  - załącznik nr 4 do „E”
 4. Wzór umowy o dofinansowanie
 5. Przykładowy protokół odbioru
 6. Przykładowy opis faktury
 7. Wniosek o zmianę warunków umowy
 8. Formularz rozliczenia zadania
 9. Oświadczenie o efekcie ekologicznym
 10. Wniosek o umorzenie