Program dla osób fizycznych

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" - Edycja II

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

1. Oryginał dokumentu - uchwała pdf male
2. Opis programu dla osób fizycznych pdf male

3. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki word

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel male (przykładowo uzupełniony n xls)

4.1 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (dotyczy zadań na zakup paneli fotowoltaicznych i wiatraków) n doc


5. Harmonogram realizacji zadania w zależności od typu zadania

- Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej excel male,

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego excel male,

- Zakup i montaż pomp ciepła excel male,

- Zakup i montaż kolektorów słonecznych excel male,

- Modernizacja kotłowni gazowej/węglowej/paliwo stałe excel male.Przykładowe wzory dokumentów

1. Przykładowy protokół odbioru końcowego zadania.
2. Przykładowy opis faktury.
3. Druk rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Przykładowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.