Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-152/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2014 08:20

4 lipca 2014 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-152/09 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”, realizowanego od 2010 r. przy wsparciu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Zmiana warunków realizacji projektu dotyczyła w szczególności zwiększenia:

- wartości całkowitej projektu – o 866 001,06 zł do 163 984 630,07 zł,
- wartości wydatków kwalifikowanych – o 1 575 482,22 zł do 95 644 099,21 zł,
- kwoty dofinansowania projektu – o 1 339 159,88 zł do 81 297 484,32 zł.


Zmiana wartości całkowitej projektu wynika ze zmiany wartości poszczególnych pozycji w Harmonogramie Realizacji Projektu (tj. zwiększenia wartości zadań budowlanych, zmniejszenia kosztów finansowych obsługi kredytów poniesionych i planowanych do poniesienia oraz rezygnacji z zadania „Pomoc Techniczna” w ramach zarządzania projektem. Zwiększenie wartości projektu ma wpływ na zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych i wartości dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisali:

przedstawiciele Beneficjenta -

Pan Dariusz Jędrzejczyk – Prezes Zarządu i jednocześnie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu,
Pan Krzysztof Ciupa – Wiceprezes Zarządu
i
przedstawiciel Instytucji Wdrażającej -

Pan Andrzej Pałys – Prezes Zarządu.

1

Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 08:39