Cykl spotkań na temat gospodarki niskoemisyjnej Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2016 14:20

Cykl spotkań z gminami województwa świętokrzyskiego z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.


W dniu 20 czerwca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach rozpoczął nową formę aktywności w obszarze ochrony środowiska i działań dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju, dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

 

  Działanie realizowane jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Głównym celem projektu jest wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.  Wśród celów szczegółowych znajdują się takie obszary jak:
1)    zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
2)    wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN,
3)    wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

W ramach cyklu spotkań  informacyjnych Zarząd Funduszu wraz z doradcami energetyczni w ciągu ostatnich 3 tygodni odwiedzili 34 gminy z naszego województwa.
Spotkania informacyjne adresowane są do radnych, mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gmin oraz przedstawicieli urzędów gmin. Przeszkoleni doradcy energetyczni  w ramach organizowanych spotkań informacyjnych omawiają kwestie związane z gospodarką niskoemisyjną, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Udział w tych spotkaniach jest też okazją do zapoznania się  z mechanizmami wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach różnych dostępnych programów pomocowych w tym m.in. ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy mają możliwość konsultacji oraz zadawania pytań  zakresie działań poprawiających efektywność energetyczną, wspierania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia niskiej emisji.
W okresie od 20.06. do 08.07.2016 r. spotkania odbyły się w Gminach: Skalbmierz, Czarnocin, Nowy Korczyn, Wiślica, Pacanów Stopnica, Kazimierza Wielka, Bejsce, Opatowiec, Złota, Busko-Zdrój, Solec –Zdój, Gnojno, Tuczępy, Działoszyce, Pińczów, Kije, Michałów, Chmielnik, Pierzchnica, Imielno, Wodzisław, Łagów, Raków, Połaniec, Łubnice, Daleszyce, Bieliny, Osiek, Staszów, Chęciny, Morawica, Bogoria, Szydłów. Łączna liczba osób która wzięła udział w tych spotkaniach to 609 osób.

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2016 10:18