LINKI POWIĄZANE Drukuj Email
czwartek, 04 czerwca 2009 10:21

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

http://www.pois.gov.pl/


 

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

http://www.mrr.gov.pl  


  INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
  Ministerstwo Środowiska
 

http://www.mos.gov.pl


   INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE
   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

 http://www.nfosigw.gov.pl


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 

 http://www.wfosigw.bialystok.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 

 http://www.wfosigw-gda.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 

 http://www.wfosigw.katowice.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 

 http://www.wfos.com.pl


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 

 http://www.wfos.krakow.pl


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 

 http://www.wfos.lublin.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

 http://www.wfosigw.lodz.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 

 http://www.wfosigw.opole.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 

 http://www.wfosgw.poznan.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
 

 http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 

 http://www.wfos.szczecin.pl


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 

 http://www.wfosigw.torun.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 

http://www.wfosigw.pl


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
 

 http://www.fos.wroc.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 

 http://www.wfosigw.zgora.pl/


   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 

 http://www.wfosigw.olsztyn.pl/


  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
  http://www.ckps.pl/
   
 
Oficjalne serwisy Unii Europejskiej 
 

http://europa.eu/

   
  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 

http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htm 

 
EKOPORTAL 
 

 http://www.ekoportal.pl/

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 02 września 2013 10:52