Pomoc Techniczna Drukuj Email
środa, 24 czerwca 2009 18:30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jako Instytucja Wdrażająca dla I-II priorytetu POIiŚ, zaangażowana w proces realizacji POIiŚ korzysta obecnie ze środków XV priorytetu Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności.

 

Rok 2010


W dniu 07.01.2011 r. WFOŚiGW w Kielcach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umów o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 (WFOŚiGW w Kielcach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.853.102,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1.290.121,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1.096.602,85 PLN
1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 996.302,85 PLN,
2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 100.300,00 PLN.
Dnia 18.02.2011r. WFOŚiGW w Kielcach złożył wniosek o płatność końcową RPD za rok 2010 w sektorze środowisko.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowe są:
- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- sprzęt komputerowy,
- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,
- kontrola,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: organizacja innego rodzaju spotkań, wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych, media,
- informacja i promocja: szkolenia dla beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach.
W dniu 27.05.2011r. po wcześniejszym zatwierdzeniu wniosku o płatność za rok 2010 na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 946 621,59 zł.

 


 

Rok 2011


W dniu 11.05.2011 r. WFOŚiGW w Kielcach podpisał z Instytucji Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umów o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (WFOŚiGW w Kielcach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.873.171,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1.298.253,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1.103.515,05 PLN
1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 1.042.315,05 PLN,
2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 61.200,00 PLN.
W roku 2011 WFOŚiGW w Kielcach składał następujące wnioski o płatności w ramach Pomocy Technicznej:
1) w dniu 20.07.2011r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I i II kwartał 2011r.,
2) w dniu 19.10.2011r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2011r.
3) w dniu 27.01.2012r. - złożył wniosek o płatność końcową za IV kwartał w ramach Rocznego Planu Działań.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowe są:
- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,
- kontrola,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (media, przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja: szkolenia dla beneficjentów, materiały promocyjne.
Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatności, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00:
1) w dniu 10.10.2011r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 592.717,86 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I i II kwartał 2011r.,
2) w dniu 24.11.2011r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 207 242,86 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2011r.,


 

Rok 2012

 
W dniu 29.03.2012 r. WFOŚiGW w Kielcach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie   nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Kielcach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 099 651,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 432 515,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1 217 637,75 PLN

 1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 1 156437,75 PLN,
 2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości   61 200,00 PLN.

W roku 2012 WFOŚiGW w Kielcach składał następujące wnioski o płatność w ramach Pomocy Technicznej:

1) w dniu 24.04.2012r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2012r.,
2) w dniu 20.07.2012r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2012r.
3) w dniu 22.10.2012r –złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2012r.
4) w dniu 30.01.2013r. - złożył wniosek o płatność końcową za IV kwartał w ramach Rocznego Planu Działań.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowe są:

- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,
- kontrola,
-  wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (media, przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja: szkolenia dla beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, udział w targach POLEKO.
 
Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie   nr UDA-POIS.15-2/12-01-00:

1) w dniu 11.05.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 337 123,62 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I  kwartał 2012r.,
2) w dniu 05.09.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 255 207,21 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za II kwartał 2011r.,
3) w dniu 05.12.2012r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 236 045,09 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2011r.

W dniu 28.03.2013r. na rachunek bankowy WFOŚIGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 366 947,48 zł w ramach wniosku o płatność końcową za IV kwartał 2012r.


 

Rok 2013

W dniu 16.04.2013 r. WFOŚiGW w Kielcach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 (WFOŚiGW w Kielcach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z aneksem do umowy z dnia 07.01.2014 r. całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 349 703,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 566 069,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 1 331 158,65 PLN

1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 1 277 608,65 PLN,
2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 53 550,00 PLN.

W roku 2013 WFOŚiGW w Kielcach składał następujące wnioski o płatność w ramach Pomocy Technicznej:

1) w dniu 18.04.2013 r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2013r.,
2) w dniu 19.07.2013 r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2013r.
3) w dniu 16.10.2013 r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2013r.
4) w dniu 27.01.2014 r. - złożył wniosek o płatność końcową za IV kwartał 2013 r. w ramach Rocznego Planu Działań.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowe są:

- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,
- kontrola,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (media, przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja: szkolenie dla beneficjentów, artykuł sponsorowany dot. POIiŚ, film promujący dot. projektów wdrażanych w ramach POIiŚ, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, udział w targach POLEKO.

Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00:

1) w dniu 17.06.2013 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 259 383,19 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I kwartał 2013r.,
2) w dniu 13.09.2013 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 375 434,83 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za II kwartał 2013r.,
3) w dniu 21.11.2013 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 245 049,71 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2013r.
W dniu 31.03.2014r. na rachunek bankowy WFOŚIGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 350 046,79 zł w ramach wniosku o płatność końcową za IV kwartał 2013r.

 


 

Rok 2014-2015


W dniu 24.12.2013 r. WFOŚiGW w Kielcach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 (WFOŚiGW w Kielcach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko na lata 2014-2015 o numerze WND-POIS.15-2/15-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W dniu 30 czerwca 20105r został podpisany aneks do umowy z którego wynika całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 807 598,00 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 3 163 973,00 PLN natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 2 689 377,05  PLN
1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 2 608 842,10 PLN,
2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 80 534,95 PLN.
W roku 2014 WFOŚiGW w Kielcach składał następujące wnioski o płatność w ramach Pomocy Technicznej:
1) w dniu 16.04.2014 r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2014r.,
2) w dniu 15.07.2014 r. - złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2014r.
3) w dniu 15.10.2014 r –złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2014r.
Natomiast w 2015 r.
1)    W dniu 20.01.2015 r- złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu działań za IV kwartał 2014 r.
2)    W dniu 17.04..2015 r- złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu działań za I kwartał 2015 r.
3)    W dniu 10.07.2015 r- złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu działań za II kwartał 2015 r.
4)    W dniu 12.10.2015 r- złożył wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu działań za III kwartał 2015 r.

 
Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowe są:
- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,
- kontrola,
- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
- inne wydatki instytucji, w tym: zakup materiałów biurowych, inne usługi (media, przesyłki kurierskie), wyjazdy służbowe
- informacja i promocja: artykuły sponsorowane, film promocyjny, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach udział w Targach POLEKO.
 
Po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oceny i zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność, Ministerstwo Środowiska dokonało następujących płatności w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/15-01-00:
1) w dniu 23.05.2014 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 369 818,39 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I kwartał 2014 r.,
2) w dniu 30.09.2014 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 270 782,52 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za II kwartał 2014 r.,
3) w dniu 04.12.2014 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 254 971,41 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za III kwartał 2014 r.,
4) w dniu 28.05.2015 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 331 724,65 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za IV kwartał 2014 r.,
5) w dniu 30.06.2015 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 379 195,23 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za I kwartał 2015 r.,
6) w dniu 17.08.2015 r. na rachunek bankowy WFOŚiGW w Kielcach została przekazana kwota dofinansowania w wysokości 198 658,26 zł w ramach wniosku o płatność pośrednią za II kwartał 2015 r.

 

Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 12:33