DOKUMENTY PROGRAMOWE Drukuj Email

  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

(wersja 4.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z dnia 27 stycznia 2014 r.)

Pobierz plik alt (wersja polska)


Zalecenia dotyczące zamknięcia POIiŚ 2007-2013

Pobierz plik

 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

(wersja 4.7 z dnia 6 października 2015 r.) wraz z załącznikami:

Pobierz plik alt  

 

Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów

- dokument zaktualizowany przez XXX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 16 września 2015 r.

Pobierz plik alt

 

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów

- (wersja dokumentu 4.7 z 6 października 2015 r.)

Pobierz plik alt 

 

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania

- (wersja dokumentu 4.7 z 6 października 2015 r.)

         Pobierz plik pdf button

 

• Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej

- (wersja dokumentu 4.7 z 6 października 2015 r.) 

Pobierz plik alt 

 

• Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania

- (wersja dokumentu 4.7 z 6 października 2015 r.)

         Pobierz plik pdf button

 

Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i centralnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (z dnia 5 lutego 2014 r.)

Pobierz plik pdf button

• Załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej  - Zaświadczenie o zatwierdzeniu ekspertyzy dotyczącej zgodności projektu z RDW

       Pobierz plik pdf button

Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 09:55