SZKOLENIA I KONFERENCJE
Email
piątek, 04 października 2013 14:45

flaga unii mala Zaproszenie na międzynarodową konferencję organizowaną przez Ministerstwo Środowiska pt. Razem dla środowiska – fundusze EOG i norweskie w Polsce. Konferencja odbędzie się 8 października 2013 r. wtrakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2013 w Poznaniu.

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 15:30
Więcej…
 
Email
poniedziałek, 01 czerwca 2009 12:27

 

 

W dniach 4-5 grudnia 2012 r. w Hotelu La Mar w Kielcach odbyło się szkolenie w ramach działań informacyjno promocyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pt.: "Rozliczenie końcowe projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. W szkoleniu wzięło udział 50 osób – przedstawiciele beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy WFOŚiGW w Kielcach. Przedmiotową tematykę zaprezentował Pan Wojciech Motelski– praktyk, od ponad 10 lat zajmujący sie funduszami pomocowymi, wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiS w jednostce administracji publicznej.
Szkolenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program szkolenia obejmował m.in.:

1. Podstawowe dokumenty związane z zakończeniem i trwałością projektu realizowanego w ramach PO IiS.

2. Określenie terminów zakończenie projektu i okresu trwałości.

3. Zasady wypełniania i weryfikacji wniosku o płatność końcową.

4. Zasady kontroli na zakończenie projektu – obowiązki instytucji i beneficjenta.

5. Realizacja wskaźników produktu i rezultatu.

6. Płatność końcowa – termin i warunki otrzymania.

7. Obowiązki beneficjenta po zakończeniu projektu.

 

 

Zapraszamy do udziału w Szkoleniach dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko ......więcej

 

W dniach 13-14 grudnia 2011 r. w Hotelu Ameliówka koło Kielce odbyło się drugie szkolenie w ramach działań informacyjno promocyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pt.: „Nieprawidłowości występujące w projektach współfinansowanych w ramach POIiŚ. ......więcej

 

W dniach 27-28 czerwca 2011 r. w Hotelu Ameliówka koło Kielce odbyło się szkolenie pt.: "Księgowość w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". ......więcej

 

W dniach 19-20 sierpnia 2010 r. w Hotelu Ameliówka koło Kielce odbyło się szkolenie pt.: "Rachunkowość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Instytucję Wdrażającą POIiŚ (Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi).....więcej

 

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i ii PRIORYTETU PO IiŚ, Ministerstwio Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu PO IiŚ na szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków o płatność. Wiecej informacji na temat programu szkolenia i sposobu zgłaszania się na szkolenie dostępne jest tutaj.  
  - termin 15-16 październik 2009 r.

 

 
DEPARTAMENT PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA ORGANIZUJE KOLEJNE SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ
  - termin 22-23 września 2008 r.
   
INFORMACJA MINISTARSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZACA SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ
  - termin 7-8 sierpnia 2008 r.
   

 SZKOLENIE BENEFICJENTÓW I OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ

   - termin 28-29 luty 2008 r.
Poprawiony: piątek, 04 października 2013 15:26