Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2022 rok z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA dla zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Forma dofinansowania: DOTACJA

Termin przyjmowania wnioskówod 15.04.2022 r. do 29.04.2022r.

Kwota naboru: 450 000,00 zł

w tym:

na zadania inwestycyjne50 000,00 zł

na zadania bieżące400 000,00 zł

Wniosek w portalu Beneficjenta dostępny będzie do pobrania w dniu 15.04.2022r.