PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
piątek, 10 lipca 2015 07:12

Kolejna – już 16 umowa o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ podpisana.

Umowa o dofinansowanie projektu pn.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów 

Więcej…
 
wtorek, 14 kwietnia 2015 09:59

STANOWISKO MIR W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA TERMINÓW KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW RELIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU NR 7/POIIŚ/1.1/04/2012 ORAZ NR 8/POIIŚ/1.1/03/2013

Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013.
Informuję, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach powyższych konkursów został wydłużony do 31 grudnia 2015 r. To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów do 31 grudnia 2015 r.

 
czwartek, 12 marca 2015 09:41

W dniu 19 lutego 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Morawica” nr POIS.01.01.00-00-151/09 z dnia 26 lutego 2010 r., w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Więcej…
 
środa, 11 lutego 2015 11:55

LOGOTYP FS2

15 umowa o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ podpisana.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pińczów – opracowanie dokumentacji”

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, podpisana została 6 lutego 2015 r. w Kielcach.

czytaj...pdf button

 
środa, 04 lutego 2015 18:05

 

Informacja dotycząca zmiany rachunku bankowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy wpłacać odsetki narosłe od płatności zaliczkowych POIiŚ.

Nowy numer rachunku bankowego to: 80 1130 1192 0027 6006 3420 0003.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 19