PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
poniedziałek, 16 maja 2016 09:31

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych.

Zobacz. pdf button

 
piątek, 29 kwietnia 2016 13:31
 
Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.
Więcej…
 
piątek, 29 kwietnia 2016 10:59

Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jako instytucja wdrażająca Program Opera-cyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wspólnie z benefi-cjentami z województwa świętokrzyskiego  wdrożył w ramach  programu 16 projektów, w tym 15 z  gospodarki wodno-ściekowej oraz 1 z gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Realizacja rzeczowa wszystkich projektów została za-kończona przez beneficjentów w dniu 31.12.2015 r. natomiast rozliczenie płatności końcowych w ramach złożonych wniosków o płatność zostało zakończone przez Fundusz w dniu 20 kwiet-nia 2016 r.

Więcej…
 
poniedziałek, 04 kwietnia 2016 10:31
W dniach 30 oraz 31 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach był obecny jako wystawca na XIX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIV Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści z branży energetycznej oraz sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Więcej…
 
wtorek, 15 marca 2016 16:48

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przyjemnością zaprasza do odwiedzenia w dniach 30-31 marca 2016 r. w ramach XIX. Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XIV. Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia naszego stoiska, które będzie obsługiwane przez doradców energetycznych. Postarają się oni odpowiedzieć na Państwa pytania związane z gospodarką niskoemisyjną.

Informujemy również, że w dniu 30 marca 2016 r. odbędzie się konferencja, którą współorganizujemy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, pod nazwą:

„W TROSCE O KLIMAT- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. DOŚWIADCZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE”.

 czytaj więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 19