Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja

Celem konkursu jest między innymi promowanie inwestycji pokazujących korzystny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców oraz upowszechnienie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu wpływa na polepszenie jakości środowiska.


Przedmiotem konkursu jest produkcja/emisja/przygotowanie filmu i zwiastuna filmu zawierającego treści wynikające z celu oraz tematu konkursu.

Przedstawienie w scenariuszu min. 20 eko-inwestycji zakończonych/ zrealizowanych,
z których zostanie wybranych 7 do realizacji filmu.

Obszar tematyczny filmu – inwestycje z zakresu ochrony środowiska wykonane/ zrealizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania filmu: minimum 7-10 minut.

Czas trwania zwiastuna filmu: minimum 45 sekund.

Termin realizacji projektu: od 06.2020 do 31.08.2020 r.


Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do 02.06.2020 r

- Regulamin konkursu
- karta konkursowa