Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja

Celem konkursu jest między innymi promowanie inwestycji pokazujących korzystny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców oraz upowszechnienie informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu wpływa na polepszenie jakości środowiska.