FENIKS RP UE PDE RGB
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu”. Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu oraz gość Pan Andrzej Socha - Zastępca Burmistrza Urzędu Gminy w Czempiniu.

ue20Jesteśmy w Unii Europejskiej już 20 lat! Z okazji tej rocznicy w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się wiele atrakcji – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w dniach 10-11 maja i przez cały rok. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody. Elektroniczna rejestracja ruszyła na stronie www.20lat.eu


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie "Wodór paliwem przyszłości".

Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach oraz gość Pan Janusz Koper Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik.

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Jesteśmy do dyspozycji w każdym Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Nasze doradztwo kierujemy do wszystkich, którzy dbają o środowisko, stawiają na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
  • Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z ochroną środowiska.
  • Szkolimy przyszłych Energetyków Gminnych w całym kraju.
  • Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji.
  • Wskazujemy dostępne na rynku źródła finansowania działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
  • Organizujemy konferencje, szkolenia, warsztaty oraz webinary.
  • Prowadzimy kampanie i akcje informacyjne, w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo,

Przed nami pierwsze w tym roku spotkanie z Doradcami Energetycznymi on-line, którego tematem będzie
„Walka ze smogiem – droga Polski do czystego powietrza”.
Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach wraz z zaproszonymi ekspertami z Polskiego Alarmu Smogowego
i Urzędu Miasta Katowice.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 10 00.
 

Ogłoszono dwa nabory wniosków na projekty w ramach działania 2.4 FEnIKS "Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" dot. edukacji w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

Feniks 2.4


Z uwagi na powtarzające się pytania kierowane do Doradców Energetycznych, zachęcamy osoby zainteresowane wnioskowaniem o dotację z Programu Czyste Powietrze do obejrzenia zapisu ze szkolenia on-line pt. „Program CZYSTE POWIETRZE – najczęściej popełniane błędy z punktu widzenia oceniającego wnioski ”.
Webinar poprowadzili w dniu 10 października 2023r. Doradcy Energetyczni z Kielc. Podczas szkolenia omówione zostały najczęściej popełniane błędy we wnioskach, w wyniku których wnioski o dofinansowanie oraz o płatność kierowane są do korekty i uzupełnienia. Przedstawione zostały również przykłady nieścisłości i błędów wykrywane na etapie kontroli na miejscu, które mają wpływ na wypłatę dotacji.

Rozpoczął się nabór projektów w działaniu 1.1 FEnIKS: Efektywność energetyczna

Feniks


FENIKS RP UE PDE RGB

 

W dniu 9 lutego 2024 r. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Katarzyna Kitlińska i Andrzej Kowalski przeprowadzili stacjonarne szkolenie z Programu Czyste. Uczestnikami szkolenia byli nowi pracownicy Gminnych Punktów Informacyjnych o Programie Czyste Powietrze z następujących gmin: Zagnańsk, Chęciny, Bodzentyn, Radków, Łoniów i Koprzywnica, łącznie w szkoleniu wzięło udział 7 osób.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczestniczył w dniach 7-8 lutego 2024 r. jako wystawca w XXVI Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródłach Energii ENEX, odbywających się na Targach Kielce.