FENIKS RP UE PDE RGB
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.


FENIKS RP UE PDE RGB

Zapraszamy na kolejne webinarium w dniu 9 lipca 2024 roku pt.: „Nowa Dyrektywa budynkowa. Przymusowe remonty klimatyczne, czy szansa na szybszą termomodernizację naszych domów?”


Szanowni Państwo!

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie „„Nowa Dyrektywa budynkowa. Przymusowe remonty klimatyczne, czy szansa na szybszą termomodernizację naszych domów?”"

Spotkanie rozpocznie się 9 lipca 2024 r. o godz. 10:00


FENIKS RP UE PDE RGB

W dniu 28 czerwca 2024 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zorganizował przed siedzibą główną DNI OTWARTE.

FENIKS RP UE PDE RGB


Zapraszamy na kolejne webinarium w dniu 26 czerwca 2024 roku pt. „Retencja i gromadzenie wody opadowej".FENIKS RP UE PDE RGB

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poszerzają ofertę wsparcia dla prosumentów. 17 czerwca 2024 r. ruszył nabór w nowym programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”, z którego osoby indywidualne będą mogły uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie „Termowizja- przykłady zastosowania i wykorzystania" Zapraszamy na webinarium 19 czerwca 2024 r. od godz. 10:00 Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Opolu.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

W dniach 6 oraz 7 czerwca 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie aktualnych źródeł dofinansowania na zadania związane z efektywnością energetyczną.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

Tegoroczne Kieleckie Dni Energii z Przyrodą już 8 edycja odbyła się w dniach 3-7 czerwca 2024r. ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce. Akcja ukierunkowana jest na sprawy związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną powietrza na terenie miasta, a jej celem jest kształtowanie świadomości mieszkańców miasta w zakresie racjonalnego wykorzystania energii w tym: poprawy efektywności energetycznej, oszczędzania energii oraz ochrony powietrza.


FENIKS RP UE PDE RGB

 

29 maja 2024 r. odbyło się w Kielcach Forum Nowoczesnego Rolnictwa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach był jednym z partnerów merytorycznych. Wydarzenie miało miejsce w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Wzięli w nim udział eksperci, doradcy, praktycy, a także przedstawiciele instytucji z otoczenia rolnictwa.

10 maja 2024 Dni Otwarte o Funduszach Europejskich

Dni Otwarte o Funduszach Europejskich, które odbyły się 10 maja 2024 przed WFOSiGW w Kielcach, były wyjątkową okazją, by dowiedzieć się jak zrealizować nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję.
W wydarzeniu wziął udział Pan Jacek Skórski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

FENIKS RP UE PDE RGB
28 czerwca 2024

dni 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach