loga belka2 popr

doradcy oryginal MS
Aktualne informacje dotyczace działalności Doradców Energetycznych.


loga belka2 popr

W dniu 17 października 2023 Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach  odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie celem przeprowadzenia lekcji edukacji ekologicznej.

Lekcja edukacyjna była adresowana do uczniów klas I-III  w obecności nauczycieli, edukację dla tych dzieci przeprowadziła Justyna Mesek. Natomiast Katarzyna Kitlińska przeprowadziła edukację dla klas IV-VIII. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 114 uczniów.


loga belka2 popr

26 i 27 września 2023
Regionalne Forum Ekonomiczne NOWA ENERGIA

W dniach 26 i 27 września 2023 w Kielcach odbyło się Regionalnego Forum Ekonomiczne NOWA ENERGIA. W tym roku Forum poświęcone było bardzo szeroko sprawom energii, transformacji energetycznej, odnawialnym źródłom, energii z wodoru oraz jądrowej ale też ciekawym, innowacyjnym pomysłom, które w najbliższym czasie mogą zmienić nasze życie.

Gościem honorowym była Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, która wzięła udział w panelu głównym dotyczącym Centralnej Doliny Wodorowej. W panelu tym wypowiadał się również Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem MKiŚ.


loga belka2 popr

logoDE popr

 

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi pt. „Program CZYSTE POWIETRZE – najczęściej popełniane błędy - z punktu widzenia oceniającego wnioski ”. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy we wnioskach, w wyniku których wnioski o dofinansowanie oraz o płatność kierowane są do korekty i uzupełnienia. Przedstawione zostaną również przykłady nieścisłości i błędów wykryte na etapie kontroli na miejscu, które mają wpływ na wypłatę dotacji.

 

 loga belka2 popr


W niedzielę 27 sierpnia 2023 na placu przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie odbył się piknik dla rodzin, na którym NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach  zorganizowali stoisko edukacyjno-konsultacyjne Projektu Doradztwa Energetycznego.


loga belka2 popr

W niedzielę 16 lipca 2023 na placu Muzeum Techniki  Przyrody w Starachowicach odbył się piknik pn.: Naukowe Place Zabaw, na którym WFOŚiGW w Kielcach  zorganizował .
stoisko edukacyjno-konsultacyjne Projektu Doradztwa Energetycznego.

Działania edukacyjne dotyczyły propagowania, rozpowszechniania wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii, działań poprawiających jakość powietrza, prawidłowych nawyków korzystania z energii, wody i zasobów środowiska naturalnego. Uczestnicy mieli możliwość losowania i rozwiązywania zagadek ekologicznych, natomiast dorośli mogli uzyskać informacje nt. programów wsparcia w tym: Czyste powietrze, Mój prąd, Agroenergia, Moje ciepło, Ciepłe mieszkanie.
 


loga belka2 popr

logoDE popr

 

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie pt. „Budownictwo pasywne - zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej” Podczas webinarium poruszymy tematykę budynków pasywnych oraz energooszczędnych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie - co ma kluczowe znaczenie przy budowie domu pasywnego? - jego kształt (bryła), zastosowany system wentylacji, wysokość czy może ułożenie pomieszczeń. Odpowiemy również na pytania.

 


loga belka2 popr

logoDE popr

 

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie pt. „Magazynowanie energii elektrycznej”. Przyszłością energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej jest skuteczne magazynowanie energii elektrycznej. Tegoroczne przykłady nadpodaży energii na rynku oraz wynikające z tego faktu odłączenia źródeł OZE od sieci, dobitnie pokazują jak ważny jest to temat. W trakcie webinarium odniesiemy się do tematu sposobów magazynowana energii, funkcji oraz prawidłowej eksploatacji magazynów elektrochemicznych oraz przyszłości rozwoju branży magazynowania.

 

loga belka2 popr
W niedzielne popołudnie, 25 czerwca 2023 na Placu Targowym w Kazimierzy Wielkiej odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.

W programie imprezy, połączonej z Piknikiem z Produktem Polskim, znalazły się występy artystyczne, konkurs kulinarny Bitwa Regionów dla Kół Gospodyń Wiejskich działających w powiecie kazimierskim oraz wiele atrakcji dla dzieci. W konkursie kulinarnym wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich  z powiatu kazimierskiego.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy dawnego i nowoczesnego sprzętu rolniczego, stoiska z rękodziełem i produktami lokalnymi, z wydawnictwami, smakołykami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, podopiecznych Domu Seniora+ w Gorzkowie, stoiska instytucji rolniczych, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w      Kazimierzy Wielkiej.


loga belka2 popr
 

logoDE popr

W dniu 5 czerwca 2023 w Kielcach już po raz siódmy odbywały się Kieleckie Dni Energii z Przyrodą, kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawy poprawy jakości powietrza oraz ochrony przyrody. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć stoiska informacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, ochrona powietrza, adaptacja do zmian klimatu – to tylko niektóre z zagadnień jakie były promowane na stoisku Projektu Doradztwa Energetycznego.


loga belka2 popr
 

W dniu 21 maja 2023 r. w godz. 11 – 17 w Tokarni odbyła się kolejna BITWA REGIONÓW – Piknik z Produktem Polskim. Piknik odbył się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Tego dnia na gości czekały najlepsze regionalne produkty żywnościowe. Nie zabrakło też stoisk z ludowym rękodziełem oraz stoiska Projektu Doradztwa Energetycznego.