Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego pn.: „Ekologiczne Święta z WFOŚiGW w Kielcach”.

WFOŚiGW w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 18.11.2019 r. konkursu pn.: "Kampania informacyjno-edukacyjna–produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery".

WFOŚiGW w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.11.2019 r. konkursu pn.: "Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej produkcji i emisji filmu z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.

Konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego.