Dane teleadresowe pracowników WFOŚiGW w Kielcach:

 

INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel. 41 333 59 16,
email: czystepowietrze@wfos.com.pl

kontakt dla mediów: tel. 666 025 717

IMIĘ I NAZWISKONR POKOJUTELEFONADRES E-MAIL
ZARZĄD
Ryszard Gliwiński - Prezes Zarządu10341 333 52 20r.gliwinski@wfos.com.pl
Grzegorz Socha - Zastępca Prezesa Zarządu10241 333 52 20g.socha@wfos.com.pl
SEKRETARIAT / BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Sekretariat10141 333 52 20
Biuro Obsługi Klienta541 333 52 21biuro@wfos.com.pl
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Berentowicz11341 333 52 33p.berentowicz@wfos.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - INWESTYCYJNY
Jacek Mazur
Dyrektor ds. Administracyjno - inwestycyjnych
11941 333 52 22j.mazur@wfos.com.pl
Michał Ławniczek11141 333 52 32m.lawniczek@wfos.com.pl
Justyna Musiałek2641 333 59 01j.musialek@wfos.com.pl
Katarzyna Chaba2641 333 52 29k.chaba@wfos.com.pl
Justyna Kobryń11841 333 52 28j.kobryn@wfos.com.pl
Justyna Jakubowska11141 333 59 10j.jakubowska@wfos.com.pl
Leszek Krzysiek841 333 52 41l.krzysiek@wfos.com.pl
Dominika Bąk104C41 333 59 17d.bak@wfos.com.pl
Maciej Juzuń541 333 52 21m.juzun@wfos.com.pl
Anna Zawadzka10141 333 52 20a.zawadzka@wfos.com.pl
Paulina Dulny541 333 52 21p.dulny@wfos.com.pl
Adam Ksel2241 333 52 21a.ksel@wfos.com.pl
Jerzy Gałka-10541 333 52 21
DZIAŁ OCHRONY POWIETRZA
Arkadiusz Słupik
Kierownik Sekcji Realizacji Wniosków
1741 333 52 39a.slupik@wfos.com.pl
Michał Paszkiewicz
741 333 59 05m.paszkiewicz@wfos.com.pl
Justyna Machera1841 333 52 34j.machera@wfos.com.pl
Renata Rybka1841 333 52 45r.rybka@wfos.com.pl
Maria Sitek1841 333 59 11m.sitek@wfos.com.pl
Ewa Barańska1741 333 52 42e.baranska@wfos.com.pl
Greta Kościołek2241 333 52 40g.kosciolek@wfos.com.pl
Piotr Tłuczkiewicz941 333 59 13p.tluczkiewicz@wfos.com.pl
Daria Dynia2341 333 52 36d.dynia@wfos.com.pl
Wojciech Muszyński2341 333 59 03w.muszynski@wfos.com.pl
Joanna Jarząbek941 333 59 03j.jarzabek@wfos.com.pl
Agnieszka Szymczak241 333 59 08a.szymczak@wfos.com.pl
Paweł Smal2441 333 59 02p.smal@wfos.com.pl
Aneta Zaremba2441 333 59 14a.zaremba@wfos.com.pl
Tomasz Rosa2441 333 59 14t.rosa@wfos.com.pl
Jakub Bujny2541 333 59 12j.bujny@wfos.com.pl
Aleksandra Skrzyniarz2541 333 59 12a.skrzyniarz@wfos.com.pl
Gabriela Kałuża2541 333 59 12g.kaluza@wfos.com.pl
Adrian Pargieła2541 333 59 12a.pargiela@wfos.com.pl
DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY
Dorota Stanecka
Główny Księgowy
11541 333 52 24d.stanecka@wfos.com.pl
Małgorzata Zielińska11641 333 52 26m.zielinska@wfos.com.pl
Ewa Suwara11641 333 59 07e.suwara@wfos.com.pl
Ilona Pawlikiewicz11541 333 52 25i.pawlikiewicz@wfos.com.pl
Monika Rybak11541 333 59 06m.rybak@wfos.com.pl
Monika Stochmal11541 333 52 43m.stochmal@wfos.com.pl
SEKCJA KONTROLI
Stanisław Kozłowski11741 333 52 27
666 025 655
s.kozlowski@wfos.com.pl
Józef Zuwała11741 333 52 30j.zuwala@wfos.com.pl
Andrzej Kowalski11741 333 52 30a.kowalski@wfos.com.pl
DZIAŁ EDUKCAJI EKOLOGICZNEJ
Michał Obara11241 333 52 35m.obara@wfos.com.pl
Marzena Skowrońska11241 333 59 04m.skowronska@wfos.com.pl
SEKCJA DORADCÓW ENERGETYCZNYCH
Renata Ciesielska - Doradca Energetyczny141 333 52 37
887 447 731
r.ciesielska@wfos.com.pl
Katarzyna Kitlińska - Doradca Energetyczny141 333 52 38
887 447 734
k.kitlinska@wfos.com.pl
Justyna Podyma- Mesek - Doradca Energetyczny141 333 59 00
887 447 736
j.mesek@wfos.com.pl
RADCA PRAWNY
Sławomir Dziura11841 333 52 23s.dziura@wfos.com.pl
WIELOOSOBOWE STNOWISKO DS. TECHNOLOGII INFROMACYJNEJ
Michał Chaba341 333 52 44m.chaba@wfos.com.pl
Paweł Nowak341 333 59 09p.nowak@wfos.com.pl