Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), organizuje szkolenie wyłącznie dla gmin województwa świętokrzyskiego pt. „Efektywne wykorzystanie energii i możliwości wsparcia takich działań”.