Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Prezes Zarządu

Jacek Skórski

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Z-ca Prezesa Zarządu

Przedsiębiorcy

.....................

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Przewodniczący RN

Joanna Książek- Wieder

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego RN

Arkadiusz Bąk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek RN - KK

Jarosław Dragan

Członek Rady Nadzorczej

Członek RN

Marta Szperlich-Kosmala

Członek Rady Nadzorczej

Członek RN

Bronisław Osajda

Członek Rady Nadzorczej