Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Prezes Zarządu

Ryszard Gliwiński

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Z-ca Prezesa Zarządu

Przedsiębiorcy

Grzegorz Socha

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Przewodniczący RN

Marek Szary

Przewodniczący Rady.

Z-ca Przewodniczącego RN

Andrzej Pruś

Wiceprzewodniczący Rady.

Członek RN - KK

Karolina Kowalska

Członek Rady.

Członek RN

Hubert Żądło

Członek Rady.

Członek RN

Rafał Nowak

Członek Rady.