Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
sample62

Andrzej Pałys

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

sample63

Przedsiębiorcy

Marek Gos

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
sample62

Marek Szary

Przewodniczący Rady.

sample63

Przedsiębiorcy.

Arkadiusz Bąk

Wiceprzewodniczący Rady.

sample63

Przedsiębiorcy

Karolina Kowalska

Członek Rady.

sample62

Bartłomiej Dorywalski

Członek Rady.

sample63

Przedsiębiorcy

Paweł Lubieniecki

Członek Rady.