Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 06.04.2018r. konkursu pn. „Pszczoła - życie”.


W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły dwie karty konkursowe złożone przez:
  1. Gmina Kielce - Geopoark Kielce;
  2. Centrum Szkoleń i Doradztwa SPUR-EKO.pl Katarzyna Spurek

- oryginał informacji n pdf