Nabór zakończony więcej tutaj.


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 11.07.2023 od godziny 7:30 do 25.07.2023 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w program:


Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”

dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w 2023 roku


Pula środków na dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych dla ww. zadań realizowanych wyłącznie przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) wynosi 600.000,00 zł. Maksymalna wysokość dotacji – do 50.000,00 zł na 1 OSP.

Pozostałe warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane, określone są w treści ww. programu – odnośniki do dokumentów podane są pod niniejszym ogłoszeniem.

Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

....