Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA dla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Forma dofinansowania: dotacja
Termin przyjmowania wniosków: od 23.03.2020r. do 29.05.2020r.
Kwota naboru: 500 000,00 zł
w tym:
na zadania inwestycyjne     100 000,00 zł
na zadania bieżące     400 000,00 zł.

AKTUALIZACJA - wiecej informacji tutaj