Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), organizuje szkolenie wyłącznie dla gmin województwa świętokrzyskiego pt. „Efektywne wykorzystanie energii i możliwości wsparcia takich działań”.

Szkolenie odbędzie się w formule online w dn. 25-26.08.2022 r., w godzinach 9.00-14.00

Zakres szkolenia:

  1. Informacja o szkoleniu. Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego,
  2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
  3. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań).
  4. Racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej.
  5. Czyste Powietrze + Omówienie zmian wprowadzonych do programu 15 lipca 2022r.
  6. Wykorzystania Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) na potrzeby Programu Czyste Powietrze.
  7. Program Ciepłe Mieszkanie – zasady programu i składanie wniosku.
  8. Realizacja Porozumienia z Gminami w zakresie Programu Czyste Powietrze.
  9. Pozostałe programy tj. Moje ciepło, Mój Prąd, Mój elektryk i inne.
  10. Dyskusja.

W związku z tym, że szkolenie odbywać się będzie w trybie on-line poprzez platformę Microsoft Teams, proszę o wskazanie uczestników szkolenia, poprzez odesłanie wypełnionego Formularza, załączonego poniżej.

Termin na zgłoszenie uczestników: do dnia 22 sierpnia 2022 r.

na adresy : m.lisowski@wfos.com.pl, k.kitlinska@wfos.com.pl

Pismo z zaproszeniem zostało skierowane do wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy!

O następnych terminach szkoleń będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.