W dniu 14 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach na posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego Doradca Energetyczny poinformował zebranych o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na jakość życia mieszkańców województwa, przyczynach smogu i możliwych działaniach poprawiających stan powietrza.

Podczas posiedzenia Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego Doradca Energetyczny poinformował uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli władz gmin powiatu jędrzejowskiego, radnych, sołtysów, pracowników urzędów gmin i Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,  PIW oraz rolników z terenu Gminy Nagłowice o przyczynach i skutkach ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza występującego na terenie naszego województwa. Uczestnicy obrad zostali poinformowani o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na działania dotyczące ochrony atmosfery, o planach kontynuacji udzielania dofinansowania osobom fizycznym wymiany starych wysokoemisyjnych kotłów na niskoemisyjne nowoczesne rozwiązania do ogrzewania domów i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków mieszkalnych i instalacji odnawialnych źródeł energii. Podano również informację o możliwości uzyskania dofinansowania do działań zmniejszających niską emisję realizowanych przez jednostki publiczne i przez prowadzących działalność gospodarczą.