Szanowni Państwo

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o ogłoszeniu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w następujących działaniach i poddziałaniach:

  • Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej - na przedsięwzięcia związane z produkcją energii cieplnej przeznaczone jest kolejne 200 mln zł. To już piąty nabór finansowany z Funduszu Spójności. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie od 30 marca do 28 maja 2019 r. Szczegóły obecnego naboru: więcej tutaj

  • Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – na przedsięwzięcia związane z m.in. przebudową istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie od 30 kwietnia do 28 czerwca 2019 r. Alokacja 100 mln zł. Szczegóły obecnego naboru: więcej tutaj

  • Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – na przedsięwzięcia związane z budową nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji – zniesiona linia demarkacyjna - Zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 30 kwietnia do 29 czerwca 2019 r. Alokacja 200 mln zł. Szczegóły obecnego naboru: więcej tutaj.

W związku z powyższym zachęcamy potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki unijne – najprawdopodobniej są to ostatnie nabory wniosków.