W marcu i kwietniu 2019r.  Doradcy Energetyczni przeprowadzili kolejne szkolenia dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin leżących na terenach powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, staszowskiego oraz koneckiego.

W marcu i kwietniu odbyły się kolejne szkolenie w ramach Programu „Czyste Powietrze” dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin leżących na terenach powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, staszowskiego oraz koneckiego. Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych  w działania informacyjne m.in. dotyczące: efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, sposobów oszczędzania energii oraz możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów. Szkolenia przeprowadzili Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach, w ramach realizacji celów Programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z czystym powietrzem, smogiem i  sposobami minimalizowania zanieczyszczeń,  termomodernizacją budynków mieszkalnych, racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz odnawialnymi źródłami energii na potrzeby gospodarstw domowych.

Poniżej zamieszczamy krótki fotoreportaż oraz materiały do pobrania ze szkoleń przeprowadzonych w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskimi, Staszowie i Końskich, w których wzięło udział 62 osoby.

Łącznie w województwie świętokrzyskim przeszkolono 197 pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.: