W dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja pn.: „Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji”

Gospodarzem konferencji, która miała miejsce w Filharmonii Świętokrzyskiej był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Przybyłych uczestników powitał Pan Ryszard Gliwiński- Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach. Zaproszeni goście tj: doradcy energetyczni z sześciu województw (świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego), przeszkoleni energetycy gminni oraz przedstawiciele samorządów z terenu woj. świętokrzyskiego, mieli okazję wymienić doświadczenia w zakresie współpracy doradców energetycznych z samorządami. Ponadto na konferencji zaplanowane zostały  prelekcje dotyczące  możliwości wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii dla różnych podmiotów i z różnych źródeł (krajowych oraz zagranicznych) jak również prezentacje energetyków gminnych z sześciu województw  na temat interesujących inwestycji realizowanych przez samorządy  i zastosowanych nowoczesnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w którym WFOŚiGW w Kielcach pełni rolę Partnera.

Materiał filmowy: