Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 23 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 6 dla zadań realizowanych w ramach programu pożyczkowego dla osób fizycznych:

"Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" - Edycja 2018
(działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 1 000 000,00 zł.

Forma naboru -
nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 30 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewózkiego Funduszu o zakończeniu naboru.

Typy zadań i warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu. Kliknij tutaj.