Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji  konkursowej  dotyczące konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 3 karty konkursowe złożone przez:

  1. Świętokrzyską Grupę Mediową Sp. z o.o.
  2. Telewizję Świętokrzyską Andrzej Kazanowski.
  3. „Hałas” Fotografia Profesjonalna

Kolejność kart konkursowych zgodnie z punktacją::

  1. Telewizję Świętokrzyską Andrzej Kazanowski. - 88,8 punktu.
  2. Świętokrzyską Grupę Mediową Sp. z o.o. - 67,6 punktu.
  3. „Hałas” Fotografia Profesjonalna -  65,4 punktu.


Najwięcej punktów w ocenie merytorycznej otrzymał projekt Telewizji Świętokrzyskiej Andrzej Kazanowski..

W związku z powyższym, Zwycięzcą konkursu zostaje  Telewizja Świętokrzyska Andrzej Kazanowski.