konkursWFOŚiGW w Kielcach  informuje,

że zakończone zostały prace Komisji do prac związanych z oceną kart konkursowych, które wpłynęły do siedziby Funduszu
w ramach konkursu dla szkół podstawowych z terenu województwa Świętokrzyskiego pod nazwą: Przesłanie Klimatyczne".

oryginał ogłoszenia