Szanowni Państwo

smieci czyste swietokrzyskieWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”.
Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację w tym, w firmach do tego przeznaczonych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez GMINĘ dowolnej pracy/filmu (do 10 min.) z zakresu edukacji ekologicznej związanej z tematyką zagospodarowania odpadów, ich segregacją i utylizacją.

Pracę powinna wykonać klasa/szkoła podstawowa z terenu danej gminy. Powinna ona być wykonana z materiałów recyclingowych (nie dotyczy filmu) i zawierać punkt widzenia uczniów na tematykę związaną z odpadami, likwidacją dzikich wysypisk śmieci oraz korzyściami dla środowiska, które z tego wynikają.