azbest usuwanieSzanowni Państwo

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.
Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach. 1. Beneficjenci programu: GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.

 2. Kwota przeznaczona na nabór w 2021 roku: 2 547 986,00 zł na cele bieżące, z czego:

  - 1 273 993,00 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,

  - 1 273 993,00 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

 3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury:

  - dla wniosków z listy podstawowej od 01.01.2021 r. do 15.09.2021 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.

  - dla wniosków z listy rezerwowej od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.


 4. Termin przyjmowania wniosków:
Od dnia 10.05.2021r. do dnia 31.05.2021 r.