Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2024 rok z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA dla zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Forma dofinansowania: DOTACJA

Termin przyjmowania wniosków: od 01.03.2024 r. do 29.03.2024r.

Kwota naboru na zadania bieżące: 240 000,00 zł

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasadudzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” Dokumenty regulujące udzielanie pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach www.wfos.com.pl