Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 14 lipca ogłasza nabór nr 3 wniosków dla zadań realizowanych w 2016 rok