Program
„Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II
 (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)
Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.
 
4. Wymagane dokumenty do wniosku