WFOŚiGW w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.11.2019 r. konkursu pn.: "Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego".

- oryginał ogłoszenia.