PYTANIE:

Czy możemy do kosztów kwalifikowanych zaliczyć jedno działanie - pkt 1, a wszystkie pozostałe do kosztów niekwalifikowanych (jako koszty koordynacji projektu)?


ODPOWIEDZ KOMISJI KONKURSOWEJ

Składając kartę konkursową to Państwo określają  (poza zapisami uwzględnionymi w regulaminie) co ma być kwalifikowane, a co nie.
Zgodnie z regulaminem niekwalifikowane są koszty koordynacji projektu. Ale pkt 2-4 wymienionych w Pani mailu nie można uwzględnić jako kosztów koordynacji projektu.

Mogą Państwo uznać PKT 2-4 jako niekwalifikowane, ale należy je uwzględnić w harmonogramie i w przypadku ewentualnego rozliczenia umowy, zwycięzca konkursu będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające, że pkt 2-4 zostały wykonane.
W przypadku pkt 2; 2; 3 – będą to najprawdopodobniej umowa z wykonawcą i protokół odbioru, pkt 4 – protokół komisji konkursowej i protokoły odbioru nagród.