Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 15.05.2020 roku wniosków z dziedziny Inne Działania Edukacja Ekologiczna. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielach informuje, że złożone w dniach od 18.05.2020 r. do dnia 29.05.2020 r. zostaną umieszoczne na liście rezerwowej do dofinansowania.

Wnisoki będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia środków finansowych lub zwiększenia kwoty naboru.

Aktualizacja kwoty naboru:

Kwota naboru 479 000,00 zł

na zadania inwestycyjne: 79 000,00 zł
na zadania bieżące: 400 000,00 zł