PYTANIE

Czy w związku z konkursem „Kampania informacyjno-edukacyjna - Ekoinwestycje w województwie świętokrzyskim”, mogą państwo wskazać przykładowe  inwestycje z zakresu ochrony środowiska wykonane na terenie województwa świętokrzyskiego,  które miałyby znaleźć się w filmie? Czy istnieje wykaz takich inwestycji, szczegółowo opisujący zadania, jakie zostały wykonane? Dokładniej niż na stronie: http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/programy ?

ODPOWIEDŹ

WFOŚiGW w Kielcach na etapie składania kart konkursowych nie może wskazać przykładowych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, ponieważ zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wybór inwestycji podlega ocenie punktowej. Do uczestnika konkursu należy znalezienie i wybór ciekawych ekoinwestycji.