Ogłoszenie o naborze w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że ogłasza nabór wniosków w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego na zakup sprzętu zgodnie z „Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania wniosków:
od 01.02.2023 r. od godz. 14.00 do 17.02.2023 r. do godz. 15.30
lub do wyczerpania środków
 
Beneficjenci: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Stowarzyszenia).
...

 
ORYGINAŁ OGŁOSZENIA - pełna informacja
 
załączniki:
 
  1. Szczegółowe warunki dofinasowania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinasowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,”
  2. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,
  3. Oświadczenie dotyczące wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW/WFOŚiGW wraz z oświadczenie woli do zawarcia umowy,
  4. Przykładowy wniosek wypełniony w ramach w/w programu.