Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w dniu 10 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w formie elektronicznej przez Portal BeneficjentaOstateczny   termin   na   dostarczenie   wersji   papierowej   wniosku  do  Funduszu, co stanowi warunek niezbędny do  rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji upływa w dniu  12 lipca br. (poniedziałek).

Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

moja wodaSzanowni Państwo
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 22.03.2021 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach określone są w treści programu stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:


WFOŚiGW w Kielcach informuje, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy.

WODA 1 góra LOGO
Dzięki ogromnemu zainteresowaniu Programem „Moja Woda” w ciągu 2 miesięcy od uruchomienia naboru został wyczerpany planowany budżet programu na 2020 r.
Wnioski można jednak składać do 30.09.2020 r drogą elektroniczną, a do 31.10.2020 r dosłać wersję papierową do WFOŚiGW w Kielcach.
Minister Klimatu, Michał Kurtyka, zapowiedział także kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r
Szanowni Państwo

woda strumienZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach określone są w treści programu stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w regulaminie naboru wniosków.