loga ekokino

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza
do udziału w wydarzeniu promującym właściwe postawy ekologiczne pt.
„EKO-KINO”

które odbędzie się w Kielcach na placu Artystów w dniu 20.09.2021 r.
rozpoczęcie o godzinie 9.00
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

patronat nad wydarzeniem objeło

ministerstwo klimatu i srodowiska


 
Program wydarzenia

9.00 Rozpoczęcie wystąpienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach
   i zaproszonych gości

10.15   Emisja filmów poświęconych ochronie powietrza i ekologii

10.30   Prezentacja prac konkursowych konkursu pn. „Czyste Świętokrzyskie”

10:45 Quiz wiedzy ekologicznej – konkurs z nagrodami dla małych i dużych

Emisja filmów oraz konkursy powtarzane będą cykliczne do godziny 17.00

Wśród nagród sadzonki drzew ozdobnych, modele OZE oraz inne materiały  
             edukacyjne.

W przerwach pomiędzy filmami będzie występował zespół regionalny „Kapela sołtysa z Wąchocka” oraz zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzyczan

17.00   Zakończenie wydarzenia


patronat ekokino