W dniach 1 oraz 2 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach był obecny jako wystawca na XX Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XV Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, podczas których spotkali się przedsiębiorcy i specjaliści z branży energetycznej oraz sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
Również samochody z napędem elektrycznym były ciekawym wydarzeniem. Na targach zaprezentowały się silne marki polskiego i europejskiego rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii.
 
Na stoisku WFOŚiGW doradcy energetyczni udzielali porad zainteresowanym w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”.

W pierwszym dniu, tj. 1 marca odbyła się  konferencja pn.: "CZYSTE POWIETRZE NAD ŚWIĘTOKRZYSKIM". Motywem przewodnim konferencji była jakość powietrza, źródła niskiej emisji, w tym transport i zjawisko smogu. Przedstawiciel Straży  Miejskiej zaprezentował działania jakie są prowadzone przez strażników celem wyeliminowania tego zjawiska w Kielcach. Doradcy energetyczni przedstawili mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków krajowych oraz zagranicznych, warunki finansowania zadań związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, w tym projekty parasolowe. Natomiast przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A omówił procedurę podłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Ponadto w gronie prelegentów znalazł się również specjalista chorób płuc, który zaprezentował skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób - przedstawicieli urzędów miast i gmin, przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji i targów. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Targi ENEX i kolejne spotkania z dobrą energią.

Prezentacje z konferencji do pobrania:
 
1. Zanieczyszczenie powietrza w województwie świętokrzyskim.
2. Skutki zdrowotne niskiej emisji.
3. Transport źródłem niskiej emisji.
4. Kontrola spalania w piecach indywidulnych.
5. Procedura podłączenia mikroinstalacji do sieci.  
6. Żródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków Unii Europejskiej (w tym POIiŚ i RPO WŚ 2014-2020) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.