Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach przeprowadzili warsztaty EKOODPOWIEDZIALNI na temat źródeł niskiej emisji i wpływu na zdrowie człowieka oraz działań zmierzających do minimalizowania i likwidacji zanieczyszczeń powietrza.

W warsztatach ekologicznych wzięli udział uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach i ich rodzice,  przedstawiono następującą tematykę dotyczącą niskiej emisji:

  • źródła oraz przyczyny powstawania niskiej emisji,
  • wpływ niskiej emisji na jakość powietrza,
  • uwarunkowania powstawania smogu,
  • wpływ zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Na zajęciach zwrócono również szczególną uwagę na  działania ograniczające niską emisję, na to, że zmiana codziennych nawyków korzystania z zasobów przyrody może przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Poruszono również temat konieczności segregacji odpadów i zasad tej segregacji. Przedstawiono i omówiono również instalacje odnawialnych źródeł energii.

Doradcy odpowiadali na liczne pytania uczestników – łącznie 56 dzieci w 3 grupach oraz również 3 grupy rodziców dzieci (60 osób).