10 maja 2019 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczestniczył w Dniach Otwartych  Funduszy Europejskich (DOFE).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  w dniu 10 maja 2019 r. zorganizował  stoisko informacyjne w Kazimierzy Wielkiej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!”. Punkt odwiedziły wiele osób, przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych, którzy uczestniczyli w warsztatach interdyscyplinarnych poświęconych jakości powietrza, wzięli udział w spektaklu teatralnych pt. „Rajska wyspa oraz uczestniczyli w różnych grach i zabawach, których celem było uczulenie na różne aspekty związane z ochrona powietrza, a także przyrody. Doradcy Energetyczni   z Funduszu w Kielcach udzielali nieodpłatnie informacji i porad w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz przekazywali nagrody w organizowanych konkursach i quizach.