W dniu 22 sierpnia 2019 r. doradcy energetyczni przeprowadzili w siedzibie Funduszu w Kielcach EKOlekcję dotyczącą tematyki zanieczyszczenia powietrza oraz odnawialnych źródeł energii.

W lekcji edukacyjnej wzięli udział uczestnicy wakacyjnego obozu sportowego. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z niską emisją - źródła i przyczyny powstawania oraz jej wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Omówiono przy tym również zjawisko smogu i wskazano jak należy się zachować w przypadku, gdy stan powietrza jest złej jakości. Ponadto przedstawiono przykładowe  działania ograniczające niską emisję, zaprezentowano odnawialne źródła energii i przedstawiono nowe zasady segregacji odpadów.


Lekcje oprócz prezentacji miały również charakter rozmowy/wymiany informacji, w której dzieci aktywnie uczestniczyły. W zajęciach wzięło udział 12 dzieci w obecności dwóch opiekunów.