W dniach 8-10 października 2019 r. doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach wzięli udział w MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POLECO SYSTEM w Poznaniu

Największe wydarzenie w branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej objęło w tym roku takie zagadnienia jak: odnawialne źródła energii, smart city, energetyka obywatelska i fotowoltaika, efektywność energetyczna, odpady, recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym, roszerzona odpowiedzialność producentów.


Przedstawiciele Ministerstwa Energii, NFOŚiGW z Departamentu Energii oraz Doradcy Energetyczni z całej Polski, w tym z Kielc pracowali w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na POLECO.  Doradzali w temacie realizacji przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE oraz pozyskania dofinasowania w formie pożyczek i dotacji z różnych programów.