Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 12.02.2024 od godziny 8:00 do 29.02.2024 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2024 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na: pożyczki ze środków krajowych w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM wynosi 12.000.000,00 zł.

 

Uwaga: pula środków naboru została podzielona na 3 typy zadań:

Typ 1: 3.000.000,00 zł na zadania, których głównym elementem jest termomodernizacja (najwyższy koszt).

Typ 2: 3.000.000,00 zł na zadania, których głównym elementem jest budowa/ przebudowa/ modernizacja sieci ciepłowniczych (najwyższy koszt).

NABÓR WSTRZYMANY o godzinie 8:40 Typ 3: 6.000.000,00 zł na pozostałe zadania nie wymienione w typach 1 i 2 ale wpisujące się w załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Typy zadań, podmioty uprawnione do składania wniosków, oprocentowanie, okres spłaty, określone są w §6 i §7 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” i w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nadmieniamy, iż w 2024 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta.

- nabór wstrzmany dla zadań: Typ 3
- Oryginał ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:

  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
  2. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”
  3. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”
  4. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie)