Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na 2024-2025 z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA na dofinansowanie zdań/projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – CZĘŚĆ I”.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budżet na realizację programu wynosi 1 663 643,72 zł

Termin naboru wniosków: od dnia 01.03.2024 r. do dnia 29.03.2024 r.

Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad dofinansowania oraz sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.com.pl w zakładce aktualne nabory wniosków.

Pliki do pobrania

  1. Regulamin naboru wniosków.
  2. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
  3. Katalog kosztów kwalifikowanych.
  4. Informacja uzupełniająca do wypełnienia wniosku WFOŚiGW w Kielcach.
  5. Opis zadania.
  6. Tabela Efektywności kosztowej.
  7. Karta oceny wniosku.
  8. Listy rankingowe.
  9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.