ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM


Załącznik nr 1. Szczegółowe warunkami otrzymania pomocy finansowej (w podziale na dziedziny):